Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 133

Anh em thuận hòa thì tốt đẹp biết bao

1 Ca khúc lên Đền. Của vua Đa-vít.

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau,

2 như dầu quý đổ trên đầu xuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron,

3 như sương từ đỉnh Khéc-môn tỏa trên đồi núi Xi-on lan tràn, nơi đây ân huệ CHÚA ban, chính là sự sống chứa chan muôn đời.