Sách Thánh Vịnh

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio
CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 133

Anh em thuận hòa thì tốt đẹp biết bao

1 Ca khúc lên Đền. Của vua Đa-vít.

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau,

2 như dầu quý đổ trên đầu xuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron,

3 như sương từ đỉnh Khéc-môn tỏa trên đồi núi Xi-on lan tràn, nơi đây ân huệ CHÚA ban, chính là sự sống chứa chan muôn đời.

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio