Kinh Cầu Cho Những Người Hấp Hối Chết

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy Chúa Giêsu rất khoan nhân, yêu thương các linh hồn, con nài xin Chúa vì cơn phiền muộn hấp hối Trái Tim Cực Thánh Chúa đã chịu, và vì những đau đớn của Mẹ Chúa, Đấng không hề mắc vết nhơ tội tổ tông; xin Chúa rửa trong Máu Chúa các kẻ có tội ở khắp thiên hạ, bây giờ đang hấp hối và sẽ chết trong ngày hôm nay.

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đã chịu phiền muộn hấp hối, xin thương xót các người đang hấp hối. Amen.

Scroll to Top